Grafoložka Šárka Lukešová

podklady pro rozbor

CO JE PRO PROVEDENÍ ANALÝZY TŘEBA: 
Všechny zaslané údaje slouží výhradně pro spolupráci grafologa s konkrétním klientem a nebudou použity pro jakékoliv jiné účely.

1. PRŮVODNÍ DOPIS 
V průvodním dopise prosím charakterizujte požadavky na grafologický posudek 
- jaký je cíl a účel rozboru, co vás nejvíce zajímá (možnosti uplatnění v zaměstnání, osobnostní rozbor ...)

2. RUKOPIS
• na nelinkovaném papíře o velikosti formátu nejméně A4
• nejméně 30 řádek 
• napsaný v mateřském jazyce pisatele 
• s podpisem
• rukopis nesmí být opisován, ideální je žádost o rozbor formou životopisu nebo např. dopis známým
• nepište fixem ani keramickým perem
• jako doplněk jsou velmi vhodné lístky s různými poznámkami a rukopis staršího data

3. DODATKY
• věk a pohlaví pisatele (měl by být starší 15 let)
• stupeň vzdělání
• povolání, které pisatele nejvíce ovlivnilo 
• národnost - mateřštinu
• prodělal-li pisatel vážné choroby nebo zranění
• nosí-li pisatel brýle a jestli je měl, když rukopis psal
• je-li pisatel pravák či levák
• souhlas pisatele s provedením grafologického rozboru

Čím přesnější a detailnější budou vstupní údaje, tím kvalitnější rozbor budu moci vypracovat.


4. DOPLŇKOVÉ ANALÝZY:

BAUMTEST:
Jediným podkladem pro rozbor je jakýkoli ovocný strom, nakreslený tužkou na nelinkovaném papíře formátu A4. 

KRESBY POSTAV:
• Pro kreslení použijte obyčejnou tužku. Šipkou nebo kroužkem označte místa, kde jste případně gumovali
• Přeložte nelinkovaný papír formátu A4 na polovinu. Nechte jej rozložený na šířku. Plocha se přeložením opticky rozdělila na dvě části.
• Do levé poloviny nakreslete libovolnou postavu. Po skončení již obrázek nijak neupravujte!
• Do pravé poloviny nakreslete postavu opačného pohlaví.
• K oběma obrázkům připište, zda se jedná o muže či ženu a jakého věku postava asi je.


Podklady zašlete na adresu: Šárka Lukešová, Cedrová 1260, Jesenice 25242.
Nezapomeňte uvést Vaši kontaktní adresu, nejlépe i telefon či e-mail. 

TOPlist